GAVEKORT
SE
SOMMER
INNHOLD
sommerikon
#VårHistorie

Utforsk vår historie

Aunegården er en historisk viktig bygning med en rik fortid som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Eiendommen ble opprinnelig etablert rundt 1830 som handelssted og pakkhus, mens hovedhuset som står der i dag ble oppført rundt 1860. Aunegården er en av de få bygningene som overlevde den ødeleggende bybrannen i 1969, til tross for trusler om riving, til og med av noen innflytelsesrike politikere.

1860

Tidlige eiere

I eiendommens tidlige eiertid var det flere skiftende eiere, blant annet Fredrik Hansen, Martin Figenschou, Even Holmboe, C. L. Buck og O. M. Schøning. I 1859 overtok Hilmar Holmboe, sønn av Even Holmboe, krambod og pakkhus og ledet senere byggingen av det nåværende hovedhuset, som antas å ha stått ferdig i 1860.

1865

Hans Dreyer

I 1865 ble eiendommen kjøpt av Hans Dreyer, som etterfulgte broren Chr. Fr. Dreyer. Hans Dreyer, som var kjøpmann og agent, etablerte sin egen forretning i Sjøgata 29 og bidro til å skape liv og røre i området. Han giftet seg med Regine Mikkelsen fra Tromsø og drev forretningen frem til midten av 1870-tallet.

1878

O.L. Aune

Ole Larsen Aune, en slakter fra Byneset i Trondheim, etablerer sin virksomhet i bygningen. Han og familien bodde i huset i andre etasjene og drev slakterforretningen Aune i kjelleren.

1885 - 1995

Nord-Norges eldste slakterbutikk

O.L. Aunes slakterforretning drives av hans barn og barnebarn gjennom det turbulente 1900-tallet, gjennom andre verdenskrig og en ødeleggende bybrann i 1969. Slakterbutikken drives i over hundre år.

etter 1995

Aunegården

Etter nedleggelsen av slakterbutikken ble huset reddet fra riving og restaurert. Omgjort til restaurant, kafé og servering av deilige kaker i mange år. Sommeren 2023 ble Aunegården omgjort til bar, og åpnet dørene for publikum 21. juli etter å ha vært stengt i mange år.